3-і класи

 • повторити поняття алгоритму, види алгоритмів, виконавця.
 • основні складові програми Scratch 2 її об’єкти та їх властивості.

4-і класи

 • опрацювати п. 18. Навчальна діяльність учнів в Інтернеті.

5-і класи

 • повторити п. 4.1 - 4.2.
 • стр. 177 практична робота №4 завдання №1 в зошиті.

6-і класи

 • повторити поняття алгоритму, види алгоритмів, виконавця, основні складові програми Scratch 2.
 • опрацювати тему «Програмне опрацювання подій. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі».

7-і класи

 • повторити поняття алгоритму, види алгоритмів, виконавця 
 • опрацювати тему «Поняття змінної та її значення. Арифметичні операції та вирази. Розробка діалогових програм».

8-і класи

 • опрацювати п. 5.1-5.4
 • підготуватись до практичної роботи №9

9-і класи

 • опрацювати п. 8.1, 8.2.

10-й клас

 • опрацювати тему «Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями»,

11-й клас

 • опрацювати конспекти на Google Диску