Проблемні теми

Проблемна тема міста: "Забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах реформування української школи"

Проблемна тема школи: "Підвищення якості освітніх послуг через формування ключових компетентностей здобувачів освіти"

Проблемна тема шкільного методичного об’єднання: "Формування ключових компетентностей  учнів на уроках математики, інформатики та фізики з метою підвищення якості освіти"

 

Члени шкільного методичного об’єднання

 

Авраменко Світлана Генадіївна

Вчитель ІІ категорії. 

  Освіта — вища БДПУ. Стаж роботи — 11 р.

  Викладає:

 • математику
 • економіку

 

Гурова Тетяна Миколаївна

Вчитель ІІ категорії.

  Освіта — вища БДПУ. Стаж роботи— 26 р.

  Викладає:

 •   математику

 

Закоморна Наталя Іванівна

Вчитель вищої категорії, старший учитель. 

  Освіта — вища БДПУ. Стаж роботи — 24 р.

  Викладає:

 • фізику
 • астрономію

 

Істоміна Дар’я Анатоліївна

Вчитель ІІ категорії.

  Освіта — вища БДПУ. Стаж роботи — 6 р.

  Викладає:

 • інформатику

 

Рашуга Наталя Іванівна

Вчитель вищої категорії, старший учитель.  

  Освіта — вища ХДПІ. Стаж роботи — 34 р.

  Викладає:

 • математику

 

Черкатська Галина Олексіївна

Вчитель вищої категорії, старший учитель. 

  Освіта — вища НДПІ. Стаж роботи — 27 р.

  Викладає:

 • інформатику

 

Діяльність МО спрямована на вирішення таких завдань:

 1. Активізувати творчий потенціал кожного вчителя методичного об’єднання;
 2. Надавати допомогу вчителям у розвитку та підвищенні професійної компетентності;
 3. Забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних  методів і прийомів навчання та виховання школярів;
 4. Постійно підвищувати рівень загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
 5. Проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 6. Забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;
 7. Створювати умови для самоосвіти вчителів.

 

Індивідуальні проблемні теми вчителів — членів шкільного методичного об’єднання

 Авраменко Світлана Генадіївна —  Формування ключових компетентностей на уроках математики.

 Гурова Тетяна Миколаївна —  Формування дослідницької компетентності учнів на уроках математики.

 Закоморна Наталя Іванівна —  Формування здоров'язберігаючої компетентності на уроках фізики.

 Істоміна Дар’я Анатоліївна — Використання платформи Moodle у навчальному процесі.

 Рашуга Наталя Іванівна —  Розвиток творчої особистості учня шляхом упровадження інноваційних технологій навчання на уроках математики.

 Черкатська Галина Олексіївна —  Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики шляхом створення проблемних ситуацій.

План роботи шкільного методичного об'єднання