Типові освітні програми

    Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я. – НУШ -1.

    Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. – НУШ -2 – Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх і навчальних програм для 1-2 класів ЗЗСО».

 

Нетипові освітні програми для використання в освітньому процесі початкової школи

    Міністерство освіти і науки України (лист №1/9-344 від 25 травня 2018 року) повідомляє про те, що 8 освітніх програм відповідають Державному стандарту та можуть запроваджуватися у закладах загальної середньої освіти.
А саме:

  • «Освітня програма для 1-2 класу за системою розвивального навчання Д. Б. Ельконініа, В. В. Давидова та ін.»(автори І. П. Старагіна, Г.М. Захарова, Г.В. Жемчужкіна, К.І. Пінсон, О.А. Перепелиця, Н. П. Сосницька);
  • «Освітня програма для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти «Інтелект України» (автор І.В. Гавриш);
  • «Освітня програма для 1-2-х класів початкової школи за педагогічною технологією «Росток» (автор Т.О. Пушкарьова);
  • «Освітня програма «Початкова школа: освіта для життя» (авторський колектив Київського університету імені Бориса Грінченка, науковий керівник В.О. Огневʹюк);
  • «Освітня програма «На крилах успіху» для учнів 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» (Інститут педагогіки Національної академії педагогічник наук, науковий керівник А. Д. Цимбалару);
  • «Освітня програма першого циклу початкової освіти за вальдорфською педагогікою» (Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні, автори Д.Ю. Косенко та О.І. Мезенцева);
  • «Освітня програма для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти за системою розвивального навчання» (Центр психології і методики розвивального навчання, автори С. В. Ломакович, Л.І. Тимченко, С. О. Жукова, О.М. Кондратюк);
  • «Освітня програма для 1-2-х класів «Світ, в якому я живу» (Видавництво «Навчальна книга-Богдан», керівник професор С.І. Якименко).

Ознайомитися з програмами можна за посиланням  https://osvita.ua/school/program/ 

 

2019-2020 н.р.  

У 2019-2020 н.р. всі перші класи навчатимуться за типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Савченко О.Я. (НУШ – 1).
У 2019-2020 н.р. в ЗЗСО №7 планується відкрити 3 перших класи.