Школа — не тільки місце отримання знань, але й другий дім для дитини.

Саме в школі дитина отримує великий виховний багаж. У школі формується особистість учня…

Проблемна тема  з виховної роботи:

Створення акмеологічного середовища як шлях для становлення соціально активної, морально й фізично здорової особистості, зацікавленої в результатах своєї діяльності

Мета

Створення цілісної виховної системи, яка забезпечує реалізацію умов для розвитку гармонійно розвиненої, суспільно активної, інтелектуальної, фізично здорової особистості на основі національних та загальнолюдських цінностей через впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

Основні  напрями  роботи

 1. Національно-патріотичне  виховання  учнів.

2. Громадянська  освіта і виховання;

     3. Виховання загальнолюдських  моральних  цінностей.

 1. Пізнавальна діяльність.
 2. Превентивне виховання, фізичне здоров’я, формування здорового способу життя.
 3. Військово-патріотичне.
 4. Трудове виховання і професійна  орієнтація.
 5. Художньо-естетичне  виховання.
 6. Екологічне виховання.
 7. Родинне виховання.

 

ЗАВДАННЯ:

 • формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, турботи про благо свого народу;
 • виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури;
 • збереження та покращення фізичного психічного та соціального здоров’я особистості; формування моральної активності особистості, проявів чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення; протистояти виявам несправедливості, жорстокості;
 • формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживчо-утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам;
 • виховання особистості, яка володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;
 • виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;
 • формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.
 • розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху;
 • забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом;
 • педагогічний захист і підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканості та безпеки;
 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог; самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

 Система виховної роботи ЗОШ І —IIIст. №7

Забезпечення умов для самореалізації особистості, задоволення пізнавальних інтересів та нахилів учнів

Виховна робота Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №7здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Державної національної програми «Освіта»,Концепцій національного та громадянського виховання особистості, Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини. Виховна система ЗОШ №7 охоплює всі сфери шкільного життя і направлена на:

 • формування базових компетентностей учнів, особистісних технологій життєтворчості.
 • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
 • формування людини-громадянина, особистості, здатної творчо мислити, приймати рішення, мати свою позицію, жити в новому суспільстві і сприяти його розвитку;
 • формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, Батьківщини, свого народу;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі;
 • профілактичну роботу з попередження правопорушень:
 • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності, формування здорового способу життя;

З метою створення умов для самореалізації особистості виховна система школи включає тематичні та предметні тижні. У рамках предметних тижнів у школі проводяться масові виховні та навчальні заходи, у рамках тематичних тижнівта декад організовуються різноманітні тематичні заходи: зустрічі з робітниками міськвиконкому,представниками кримінальної міліції, Служби у справах сім’ї та молоді, ДАІ, лікарями, ветеранами ВВв; загальношкільні мітинги, лінійки, акції, святкові концерти, перегляди кінофільмів, екскурсії до музеїв тощо. Великі можливості щодо виявлення та розвитку творчих здібностей, самореалізації учнівської молоді надає щорічний фестиваль дитячої творчості "Зорепад», в якому беруть активну участь усі учнівські колективи школи.

Узакладі функціонує система гурткової роботи, яка охоплює приблизно 60% школярів і надає додаткове поле для розвитку, самореалізації і змістовного дозвілля школярів.

З метою підвищення ролі виховної роботи в школі, формування активної життєвої позиції учнів, розвитку класного та шкільного самоврядування, активізації різних форм позакласної та  позашкільної роботи з учнями, реалізації творчого підходу до навчання та виховання щороку в школі проводиться конкурс «Кращий класний колектив». Конкурс проводиться за номінаціями: «Кращий клас із навчання», «Найактивніший», « Клас-митець», « Зразковий клас» У ході конкурсу враховуються участь класів у загальношкільних заходах, якість виконання обов'язків школяра тощо. Результати діяльності учнівських колективів своєчасно фіксуються у таблиці зведених результатів , переможці відзначаються та нагороджуються на Святі обдарованих.

З метою моніторингу ефективності виховної роботи в школі протягом навчального року оформлюється загальношкільний стенд «Шкільне життя», де розміщується фоторепортаж найбільш яскравих навчально-виховних заходів, КТС. Це надало можливість прослідкувати становлення шкільних традицій та виявити тенденції сучасного виховання.

Висновки:

1. Системний підхід у виховній роботі поєднує між собою мету, завдання, форми та методи роботи.

 1. Виховна робота спрямована на розвиток індивідуальності й разом з тим розрахована на велику кількість учасників виховних заходів;
 2. Найрізноманітніші форми виховної роботи дозволяють виявити ознаки загальної творчої обдарованості, що притаманна деяким дітям.

Тенденції:

Позитивні: 

 • збільшення кількості учнів, які беруть участь у виховних заходах;
 • підвищення якості виховних заходів.

Проблема:

Недостатні можливості школи для матеріально-технічного забезпечення виховного процесу.

Шляхи вирішення проблеми:

Залучення спонсорів, батьків для надання матеріальної допомоги.

Система профілактичної роботи в школі

У школі налагоджено систему профілактичноїроботиз метою попередження бездоглядності, злочинності, правопорушень, профілактики тютюнопаління, алкоголю, наркоманії, венеричних захворювань та СНІДу.

Первинна профілактика:

>                    Рання діагностика (вивчення індивідуальних особливостей, виявлення дітей з відхиленнями в розвитку та поведінці, виявлення родин, де вихованню дітей не приділяється необхідної уваги, знайомство з сімейними умовами виховання підопічних, допомога батькам у вихованні дітей тощо); На підставі співбесіди з класними керівниками соціальний педагог, проаналізувавши та узагальнивши дані про родини, складає «Соціальний паспорт школи». Таким чином на рівні адміністрації школи наявна повна інформація про родини учнів.

>             Щоденний контроль відвідування учнями школи, попередження пропусків навчальних занять без поважної причини;

Протягом учбового дня класний керівник систематично контролює відвідування учнями занять; виявивши відсутніх, оперативно з'ясовує причину відсутності дитини та його місцезнаходження за допомогою телефонної розмови з батьками чи бесіди з учнями. Якщо причина відсутності не з'ясована, класний керівник по закінченню навчальних занять відвідує родину на дому.

У кожному класі ведеться журнал обліку причин пропусків, де фіксуються дані медичних довідок, звільнень від позашкільних закладів, вклеюються записки від батьків. Черговий учитель заповнює шкільний журнал  обліку відвідування учнів. Наприкінці кожного місяця до міського відділу освіти подається інформація на учнів, які мають достатню кількість пропусків без поважної причини.

>             Охоплення учнів гуртковою роботою, постійними та тимчасовими

дорученнями, залучання до роботи в учнівському самоврядуванні, до занять упозашкільних навчальних закладах;

>             Просвітницька робота з учнями:

 • уроки правоведения, декади й тижні правових знань, класні години на правову тематику;
 • зустрічі з працівниками правоохоронних органів, лікарями-спеціалістами. юристами;

- заняття правового лекторію;

-  тематичні конкурси дитячої творчості.

>             Просвітницька робота з батьками:

 • тематичні батьківські збори (класні та загальношкільні);
 • інформація на стенді «Батьківський куточок»;
 • робота Батьківського всеобучу.

У своєму плані виховної роботи класні керівники планують профілактичні заходи, організовуючи чи батьківський лекторій, чи роботу з групами батьків за конкретною проблематикою.

Методична робота педколективу.

Щорічно в школі проводиться педрада зі спадкоємності між класними керівниками п'ятих класів та вчителями початкової школи. Мета такої педради:розглянути питання адаптації учнів, психологічну обстановку в колективі, якнайповніше ознайомити з особливостями даного контингенту учнів та їхніх родин, дати рекомендації в роботі з конкретними сім'ями, звернути увагу на відмінні особливості учнів, на характер родинного виховання тощо. Спільно з класними керівниками працюєсоціально-психологічна служба школи. Це дає можливість усунути причини девіантної поведінки учнів.

Вторинна профілактика:

>     Облік учнів, схильних до правопорушень: облік батьків, які не займаються вихованням дітей.

Ушколі один раз в квартал поновлюється банк даних учнів з девіантною поведінкою та дітей з соціально неблагонадійних родин; на учнів, що перебувають на обліку, заведено психолого-педагогічну картку, в якій фіксуються загальні відомості про учнів та сім’ю, характер поведінки в школі тощо, є психолого-педагогічна характеристика, анкета. З учнями та їх батьками адміністрація,  класний керівник, соціальний педагог, психолог проводять профілактичну роботу, а також прослідковують результати.

 • Охоплення учнів гуртковою роботою, постійними та тимчасовими дорученнями, залучання до роботи в учнівському самоврядуванні, до занять у позашкільних навчальних закладах.
 • Індивідуальна робота з учнями (всебічна діагностика, корекційна та розвивальна робота).
 • Індивідуальна робота з батьками (надання методичної та педагогічної .допомоги, запрошення на засідання Ради профілактики, залучання батьків до процесу профілактики).

>                Робота психологічної служби.

Перелічені види профілактики передбачають корекційну роботу з учнями, де до діяльності приєднується адміністрація навчального закладу, яка організує роботу всіх служб з родиною та учнем. Батькам на індивідуальних консультаціях роз'яснюється нормативно-правовий бік проблеми, їхню відповідальність. Корекційну роботу виконують також: соціальний педагог (сприяє соціалізації дитини, надає можливу допомогу дитині та родині тощо), психолог (здійснює психологічний супровід корекційної роботи з дитиною, батьками, вчителями), медичний працівник (організовує поглиблений огляд дитини, консультації вузьких спеціалістів тощо).

Щоквартально класні керівники надають заступнику директора з виховної роботи інформацію про проведену роботу, проводять аналіз роботи, обмірковують основні напрямки діяльності на наступний період. Звіт про проведену профілактичну роботу в школі надається щоквартально в ССД.

>            Робота шкільної Ради профілактики, органів учнівського самоврядування, ССД.

На засіданні Ради профілактики (малої педради) класний керівник надає інформацію про учня, про проведену роботу, включаючи й роботу адміністрації школи, залучених спеціалістів, підбиваються проміжні підсумки роботи з родиною та учнем, тобто узагальнюється вся зібрана інформація. Амплітуда рішень Ради профілактики коливається від винесення попередження до передачі матеріалів до Служби у справах дітей.

Висновки:

 1. Діяльність педколективу школи щодо попередження бездоглядності, злочинності, правопорушень, профілактики шкідливих звичок є цілеспрямованою та плановою.
 2. У результаті профілактичної роботи  зменшились кількість пропусків уроків  без поважної причини,  випадків  порушення  правил поведінки в школі.

Тенденції:

Позитивні:

 • створення умов для змістовного дозвілля учнівської молоді;
 • зменшення кількості пропусків уроків без поважної причини, випадків порушення правил поведінки в школі. 

Негативні: -                послаблення батьківської уваги до адаптації дітей у суспільстві.

Проблема:

Недостатня ефективність процесу виховання в родині щодо соціальної адаптації дітей.

Шляхи вирішення проблеми:

 • посилення виховного впливу навчальних предметів та виховних заходів на соціальну адаптацію учнів;
 • залучення різних спеціалістів для покращення соціальної адаптації учнів;
 • поширення застосування інноваційних форм виховного впливу на соціальну адаптацію.